Transport door to door

28 marca 2022

Im dłuższa trasa do pokonania, tym więcej utrudnień. Dlatego coraz większym uznaniem cieszy się usługa „door-to-door”.

Popularność takiego modelu transportu wynika z jego istotnych zalet, docenianych zarówno przez naszych zleceniodawców, jak i odbiorców ładunku.

Przede wszystkim należy wskazać bardzo dużą oszczędność czasu, a przede wszystkim – pieniędzy.
Powierzając ładunek naszej firmie, nie poszukujemy podwykonawców, którzy mogliby realizować poszczególne etapy transportu – wszystkim zajmują się nasi pracownicy.

Zaangażowanie mniejszej ilości podmiotów przekłada się również na niższe całkowite koszty transportu – wynika to między innymi z faktu, że spedytor, profesjonalnie organizując transport może opłacić realizację poszczególnych etapów podróży ładunku na korzystniejszych warunkach, niż gdybyśmy próbowali zrobić to osobiście.
Innym ważnym atutem transportu „door-to-door” jest większe bezpieczeństwo ładunku. Spedytor bierze na siebie pełną odpowiedzialność za towar więc nie ma więc sytuacji, w której nie sposób udowodnić, kto jest winny ewentualnym zniszczeniom.

Kontakt
[ESC] lub